Numéro Magazine, Faena Miami

by Simon Chaput

Faena_Miami_(c) Simon Chaput_NUMERO_Fev 2016-page2

My latest work in Numéro Magazine.

Faena_Miami_(c) Simon Chaput_NUMERO_Fev 2016-page1

 

Faena_Miami_(c) Simon Chaput_NUMERO_Fev 2016-page2